If you like, share it Facebook Twitter Pinterest

Magazine

6 anledningar till varför en robotgräsklippare kan vara perfekt för komplexa gräsmattor

Det finns en vanlig missuppfattning om att robotgräsklippare, till skillnad från traditionella skjutgräsklippare, inte kan hantera en komplex gräsmattslayout. Även om detta är en legitim oro är vissa robotgräsklippare faktiskt väl rustade för att navigera runt de mest komplexa utrymmena.

Vad gör en gräsmatta komplex

Gångvägar, uppfarter, blomsterrabatter, träd, buskar, dammar, trädgårdsmöbler, lekplatser, smala korridorer, brant terräng – listan kan göras lång. Vi kan gruppera dem i följande få kategorier:

  • Hinder
  • No-go-områden
  • Korridorer
  • Olika områden
  • Ojämn mark
  • Sluttningar

Den styr runt hinder

Robotgräsklippare har en stötsensor, vilket innebär att de stannar så snart de slår emot ett hinder. Sensorn tvingar dem också att dra sig tillbaka. Även om detta kan låta smart, minskar kontinuerligt studsande mot hinder faktiskt robotens klippeffektivitet. Som ett resultat skadar detta både gräsklipparen och hindren i din trädgård. Med Worx Landroids ACS-modultillval styr vår patenterade teknik runt hindren, vilket innebär att du undviker stötar och långsiktiga skador.

Den gör inte intrång i no-go-områden

Det sista du vill är att din gräsklippare klipper bort dina blommor eller ditt grönsaksland. Traditionellt skulle du använda begränsningskabel för att spärra av “no-go-områden” i din trädgård.  Men om din gräsmatta har flera element i mitten tar det inte bara evigheter att placera ut kabeln utan du måste även göra om detta arbete varje gång du väljer att lägga till eller ändra ett element. Med Worx Landoids Off-Limits-modultillval är det så enkelt som att placera en remsa för att skapa ett osynligt staket runt no-go-områdena.

Den glider genom smala utrymmen

Vissa robotgräsklippare kan inte komma in i smala passager utan en styrledning på marken. Detta komplicerar installationen och, viktigast av allt, förhindrar gräsklipparen från att klippa korridoren, eftersom den bara kommer att köra över ledningen. Tack vare sin patenterade AIA-navigeringsteknik är det bara Worx Landroid-robotgräsklippare som kan röra sig genom och klippa smala passager, och utan behov av styrledning.

Du väljer områdena

Många trädgårdar består av två eller flera gräsmattor. Vanligtvis är en av dessa större och kräver mer klipptid, medan de andra bara behöver klippas varannan dag. Med Worx Landroid-robotgräsklipparna kan du välja upp till fyra olika områden av din trädgård och ställa in specifika regler för vart och ett av dem.

Den hjälper till med ojämn mark

Ojämna gräsmattor är svåra att klippa. När en gräsklippare stöter på en förhöjning eller en grop är det troligt att bladet kommer att skrapa igenom en del av gräset. Om detta är fallet med din gräsmatta, leta efter robotgräsklippare som har ett flytande klippaggregat, där knivskivan automatiskt anpassar sin höjd till terrängens ojämnhet. Detta kommer även att förhindra att bladet slår i fallna grenar eller andra marknivåhinder på gräsmattan.

Den tacklar sluttande ytor

Om din gräsmatta består av branta områden, se till att den robotgräsklippare som du har i åtanke kan navigera i dem. Om du kliar dig i huvudet och undrar hur du beräknar lutningen föreslår vi följande:

  1. Ladda ner någon vattenpass-app på din smartphone.
  2. Ta en cirka 1 m lång stav och placera den på den brantaste sluttningen på din gräsmatta.
  3. Placera din smartphone över staven, starta appen och den kommer att ge dig lutningen.

   

Prata med andra ägare av robotgräsklippare

Lägg upp bilder och skisser av din gräsmatta på sociala medier och trädgårdsforum och be om råd från dem som redan äger en robotgräsklippare innan du gör din investering. Detta är användbart för att få värdefull feedback från andra användare och du kommer förhoppningsvis att kunna fatta ett beslut på ett bättre sätt.