Hittills har Landroid kört totalt 426 700 467 km

Hittills har Landroid kört totalt 426 700 467 km

Landroid har klippt 31 252 tunnland gräsmatta

23 700 fotbollsplaner

(fem gånger fler än antalet fotbollsarenor på jorden)

Landroid har sparat husägare 27 GWh energi

15 836 900 € i bensinkostnader*

*genomsnittspriset på bensin i Europa

Landroid har besparat miljön 3 210 ton koldioxid

1 300 bilar som ställs av under ett år

Landroid har besparat mänskligheten 4 490 631 timmar av att skjuta gräsklipparen framför sig

3 195 år av fritid