Worx Landroid

Produktgaranti

Worx erbjuder 2 års garanti på sina Landroid® robotgräsklippare, med undantag för tillbehör och förbrukningsmaterial. Batteripaketen omfattas endast av 1 års garanti.

Om din Worx Landroid® blir defekt på grund av bristfälliga material eller felaktigt utförande inom en begränsad garantiperiod från inköpsdatum, garanterar vi att:

 • Byta ut eller reparera alla defekta delar utan kostnad, eller
 • Reparera produkter utan kostnad, eller
 • Byta ut enheten mot en ny eller renoverad enhet utan kostnad.

Förlängd garanti, upp till 3 år, vid registrering


Du kan förlänga din Landroid®-garanti till 3 år. En sådan förlängd garanti som ges vid registrering är föremål för följande villkor:

 • Registrering på https://id.eu.worx.com/ inom 30 dagar efter köpet (utan registrering gäller endast 2 års garanti).
 • Alldeles oavsett om du registrerar produkten online eller inte, ges endast 1 års garanti på modulerna: Find my Landroid, Off-Limits, High-Pitched Alarm, ACS, RadioLink och FiatLux.
 • Batteripaket omfattas endast av 1 års garanti, oavsett online-registrering. (Obs! Garantin gäller endast för de originalbatterier som levereras med robotgräsklipparen eller samma modellnummer för originalbatterier. Andra batteripaket är alltså undantagna från garantin.)
 • Verktyget har inte missbrukats, försummats, ändrats, modifierats eller reparerats av någon annan än ett auktoriserat servicecenter.
 • Endast äkta Worx Landroid®-tillbehör och delar har använts på eller med produkten.
 • Verktyget har utsatts för rimligt slitage.
 • Verktyget har inte använts för kommersiella/yrkesmässiga ändamål.
 • Verktyget har inte använts för uthyrning.
 • Verktyget har inte skadats av främmande föremål, ämnen eller genom olyckor.

Din garanti omfattar inte:

 • Komponenter som utsätts för naturligt slitage orsakat av användning i enlighet med bruksanvisningen.
 • Obehörigt/felaktigt underhåll/hantering eller överbelastning är undantaget från denna garanti, liksom tillbehör som knivar och hjul etc.
 • Skador, funktionsfel eller fel som uppstår till följd av rengöring med högtryckstvätt, ånga eller rinnande vatten. För garantianspråk måste du skicka in ett registreringsdokument och inköpsbevis i form av ett giltigt kvitto som visar datum och plats för inköp.

Detta garantiutlåtande ersätter inte dina lagstadgade rättigheter, utan fungerar som ett komplement.


Denna garanti omfattar inte tillbehör som levereras med verktyget.


Denna garanti gäller endast den ursprungliga köparen och får inte överlåtas.


Denna garanti gäller endast den ursprungliga köparen och får inte överlåtas.


Alla reparationer och utbytesverktyg kommer att omfattas av den begränsade garantin för återstoden av garantiperioden (från det ursprungliga inköpsdatumet).


Rätt att göra ändringar
I enlighet med den tillämpliga lagen förbehåller sig Worx rätten att när som helst göra ändringar i eller avbryta Worx-produkter, denna begränsade garantideklaration, garantiperioderna eller tillgänglig garantiomfattning utan att ådra sig några förpliktelser avseende någon produkt.

Worx-verktyg

Produktgaranti

Om ditt Worx-verktyg blir defekt på grund av bristfälliga material eller felaktigt utförande inom en period på 3 år från inköpsdatum, garanterar vi att:

 • Byta ut eller reparera alla defekta delar utan kostnad, eller
 • Reparera produkter utan kostnad, eller
 • Byta ut enheten mot en ny eller renoverad enhet utan kostnad.

Din garanti är föremål för följande villkor:

 • Registrering på https://eu.worx.com/en/support-for-tools/ inom 30 dagar efter köpet (utan registrering gäller endast 24 månaders garanti).
 • Batteripaket omfattas endast av 12 månaders garanti, oavsett onlineregistrering.
 • Verktyget har inte missbrukats, försummats, ändrats, modifierats eller reparerats av någon annan än ett auktoriserat servicecenter.
 • Verktyget har utsatts för rimligt slitage.
 • Verktyget har inte använts för kommersiella/yrkesmässiga ändamål.
 • Verktyget har inte använts för uthyrning.
 • Verktyget har inte skadats av främmande föremål, ämnen eller genom olyckor.

Din garanti omfattar inte:

 • Komponenter som utsätts för naturligt slitage orsakat av användning i enlighet med bruksanvisningen.
 • Felaktigt underhåll, hantering eller överbelastning undantas från denna garanti, liksom felaktig användning av maskinen eller tillbehör.

Detta garantiutlåtande ersätter inte dina lagstadgade rättigheter, utan fungerar som ett komplement.


Denna garanti omfattar inte tillbehör som levereras med verktyget.


Denna garanti omfattar inte tillbehör som levereras med verktyget.


Denna garanti gäller endast den ursprungliga köparen och får inte överlåtas.


Alla reparationer och utbytesverktyg kommer att omfattas av den begränsade garantin för återstoden av garantiperioden (från det ursprungliga inköpsdatumet).


Rätt att göra ändringar
I enlighet med den tillämpliga lagen förbehåller sig Worx rätten att när som helst göra ändringar i eller avbryta Worx-produkter, denna begränsade garantideklaration, garantiperioderna eller tillgänglig garantiomfattning utan att ådra sig några förpliktelser avseende någon produkt.