Legal Notice – Information enligt § 5 TMG:

Positec Germany GmbH


Schanzenstrasse 22
51063 Köln

Auktoriserade företrädande verkställande direktörer:
Don Zhengdong Gao, Torsten Bollweg

Kontakt:
Telefon: +49(0)221-1306560
Mejl: [email protected]

Registreringsdomstol: Distriktsdomstolen i Köln
Registreringsnummer: HRB 71318
Momsidentifikationsnummer enligt § 27a
moms lag: DE813921765

Ansvarsfriskrivning

Ansvarsfriskrivning – begränsning av ansvar för innehåll. Innehållet på vår webbplats har skapats med stor omsorg. Vi kan dock inte garantera noggrannheten, fullständigheten och aktualiteten av allt innehåll. Enligt § 7 Abs. 1 TMG och allmänna lagar är vi som tjänsteleverantör ansvarig för eget innehåll på dessa webbsidor, men enligt §§ 8 till 10 TMG är vi inte skyldiga att övervaka överförda eller lagrade främmande information. Så snart vi får kännedom om överträdelser kommer vi omedelbart ta bort det relevanta innehållet. Sådant ansvar ska dock endast åläggas från det ögonblicket då konkreta överträdelser blir kända.

Ansvar för externa länkar

Våra webbplatser innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part vars innehåll vi inte har någon påverkan på. Respektive leverantör eller operatör är alltid ansvarig för korrektheten i den länkade webbplatsens innehåll, varför vi inte tar något ansvar i detta avseende. Vid tidpunkten för länkning kontrollerade vi de främmande webbplatserna för eventuella lagbrott, men de var inte identifierbara. En ständig kontroll av innehållet på de länkade webbplatserna är inte rimlig för oss utan konkreta bevis på lagbrott. Vid meddelande om överträdelser kommer vi att ta bort länkarna omedelbart.

Upphovsrätt

Innehållet och verk skapade på denna webbplats av operatören av denna webbplats omfattas av tysk upphovsrättslag. Innehåll och rättigheter från tredje part är märkta som sådana. Duplicering, bearbetning, distribution och all slags utnyttjande utanför upphovsrättsliga gränser kräver skriftligt samtycke från respektive författare eller rättighetshavare. Endast produktion av kopior och nedladdningar för personligt, privat och icke-kommersiellt bruk är tillåten.