1. Landroid
  2. Landroid-alternativ
Filter

Landroid-alternativ

Enkel inställning av zoner där ingen gräsklippning är tillåten

Virtuellt stängsel för förbjudna områden - WA0863

Enkel inställning av zoner där ingen gräsklippning är tillåten

Virtuellt stängsel för förbjudna områden 2.0 - WA0892

Intelligent antikollisionsteknik

ACS Antikollisionssystem - WA0860

Vaktpost i trädgården

Larm med hög lutning - WA0865