Worx Landroid

Produktgaranti

Worx tilbyder en 2 års garantiperiode på Landroid® robotplæneklipperen, undtagen tilbehør og forbrugsmaterialer. Batterienheder har kun en 1 års garantiperiode.

Hvis din Worx Landroid® bliver defekt på grund af defekte materialer eller defekt udførelse inden for en begrænset garantiperiode fra købsdatoen, garanterer vi, at vi vil:

 • Udskifte eller reparere alle defekte dele gratis, eller,
 • Reparere produkter gratis, eller,
 • Udskifte enheden med en ny eller renoveret enhed, gratis.

Registrering af garantiforlængelse op til 3 år


Du kan forlænge din Landroid® garantiperiode til 3 år. Din garantiregistrering er underlagt følgende betingelser:

 • Registrering på https://id.eu.worx.com/ inden for 30 dage efter køb (uden registrering gælder kun 2 års garanti).
 • Find my Landroid-modulet, Off-Limits-modulet, High-Pitched Alarm-modulet, ACS-modulet, RadioLink og FiatLux-modulet er kun garanteret i en periode på 1 år, uanset online registrering.
 • Batterienheder er kun garanteret i en 1 års periode, uanset online registrering. (Garantien gælder kun for de originale batterienheder, der følger med robotplæneklipperen, eller det samme modelnummer af originale batterienheder. Bemærk venligst, at andre batterienheder ikke er dækket af garantien.)
 • Værktøjet er ikke blevet brugt forkert, misbrugt, forsømt, ændret, modificeret eller repareret af andre end et autoriseret servicecenter.
 • Kun originalt Worx Landroid® tilbehør og dele er blevet brugt på eller sammen med produktet.
 • Værktøjet har været udsat for rimeligt slid.
 • Værktøjet er ikke blevet brugt til erhvervsmæssige eller professionelle formål.
 • Værktøjet er ikke blevet brugt til udlejning.
 • Værktøjet har ikke taget skade som følge af fremmedlegemer, stoffer eller ulykker.

Garantien dækker ikke:

 • Komponenter, der udsættes for naturligt slid forårsaget af brug i overensstemmelse med betjeningsvejledningen.
 • Uautoriseret/forkert vedligeholdelse/håndtering eller overbelastning er udelukket fra denne garanti. Det samme gælder for tilbehør såsom knive og hjul osv.
 • Skader, funktionsfejl eller fejl som skyldes brug af højtryksrenser, damp eller rindende vand til at rense produktet.

For garantikrav skal du indsende et registreringsdokument og købsbevis i form af en gyldig kvittering, der viser købsdato og -sted.


Denne garantierklæring erstatter ikke, men er et supplement til dine lovbestemte rettigheder.


Denne garanti gælder ikke for tilbehør, der følger med værktøjet.


Denne garanti gælder kun for den oprindelige køber og kan ikke overføres.


Alle reparationer og udskiftningsværktøjer vil være dækket af den begrænsede garanti i resten af garantiperioden fra datoen for det oprindelige køb.


Ret til at foretage ændringer
I det fulde omfang, det er tilladt af den gældende lovgivning, forbeholder Worx sig retten til at foretage ændringer i eller afbryde Worx-produkter, denne begrænsede garantierklæring, garantidækningsperioderne eller tilgængelig garantidækning til enhver tid uden at pådrage sig nogen forpligtelse med hensyn til noget produkt.

Worx værktøjet

Produktgaranti

Hvis dit Worx værktøj bliver defekt på grund af defekte materialer eller defekt udførelse inden for en periode på 3 år fra købsdatoen, garanterer vi at:

 • Udskifte eller reparere alle defekte dele gratis, eller,
 • Reparere produkter gratis, eller,
 • Udskifte enheden med en ny eller renoveret enhed, gratis.

Din garanti er underlagt følgende betingelser:

 • Registrering på https://eu.worx.com/en/support-for-tools/ inden for 30 dage efter købet (uden registrering gælder kun 24 måneders garanti).
 • Batterienheder er kun garanteret i en 12-måneders periode, uanset online registrering.
 • Værktøjet er ikke blevet brugt forkert, misbrugt, forsømt, ændret, modificeret eller repareret af andre end et autoriseret servicecenter.
 • Værktøjet har været udsat for rimeligt slid.
 • Værktøjet er ikke blevet brugt til erhvervsmæssige eller professionelle formål.
 • Værktøjet er ikke blevet brugt til udlejning.
 • Værktøjet har ikke taget skade som følge af fremmedlegemer, stoffer eller ulykker.

Garantien dækker ikke:

 • Komponenter, der udsættes for naturligt slid forårsaget af brug i overensstemmelse med betjeningsvejledningen.
 • Forkert vedligeholdelse, håndtering eller overbelastning er ikke dækket af denne garanti. Det samme gælder for forkert brug af den anvendte maskine eller tilbehør.

For garantikrav skal du indsende et registreringsdokument og købsbevis i form af en gyldig kvittering, der viser købsdato og -sted.


Denne garantierklæring erstatter ikke, men er et supplement til dine lovbestemte rettigheder.


Denne garanti gælder ikke for tilbehør, der følger med værktøjet.


Denne garanti gælder kun for den oprindelige køber og kan ikke overføres.


Alle reparationer og udskiftningsværktøjer vil være dækket af den begrænsede garanti i resten af garantiperioden fra datoen for det oprindelige køb.


Ret til at foretage ændringer
I det fulde omfang, det er tilladt af den gældende lovgivning, forbeholder Worx sig retten til at foretage ændringer i eller afbryde Worx-produkter, denne begrænsede garantierklæring, garantidækningsperioderne eller tilgængelig garantidækning til enhver tid uden at pådrage sig nogen forpligtelse med hensyn til noget produkt.