Worx Landroid

Garantieverklaring

Worx biedt 2 jaar garantie voor de Landroid® robotmaaier, met uitzondering van accessoires en toebehoren. Batterijen hebben een garantie van 1 jaar.

Als Worx Landroid® defect raakt door materiaal- of fabricagefouten binnen een beperkte garantieperiode vanaf de aankoopdatum, garanderen we dat we:

 • Alle defecte onderdelen kosteloos vervangen, repareren of
 • Producten kosteloos repareren of
 • De eenheid kosteloos vervangen door een nieuwe of gereviseerde eenheid.

Registratie garantieverlenging tot 3 jaar


De garantieperiode van Landroid® kan verlengd worden tot 3 jaar. De geregistreerde garantie is onderworpen aan de De geregistreerde garantie is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

 • Registratie op https://id.eu.worx.com/ binnen 30 dagen na aankoop (zonder registratie is slechts 2 jaar garantie van toepassing).
 • Voor de modules Find my Landroid, Off-Limits, High-Pitched Alarm, ACS, RadioLink en FiatLux geldt een garantieperiode van 1 jaar, ongeacht online-registratie.
 • Batterijen hebben een garantie van 1 jaar, ongeacht online-registratie. (De garantie geldt alleen voor de originele batterijen die bij de robotmaaier weren meegeleverd of voor originele batterijen met hetzelfde modelnummer, andere batterijen vallen niet onder de garantie.)
 • Het gereedschap is niet verkeerd gebruikt, misbruikt, verwaarloosd, gewijzigd of gerepareerd door anderen dan een erkend servicecentrum.
 • Alleen originele Worx Landroid®-accessoires en -onderdelen zijn gebruikt voor of met het product.
 • Het gereedschap is blootgesteld aan normale slijtage.
 • Het gereedschap is niet gebruikt voor commerciële of professionele doeleinden.
 • Het gereedschap is niet gebruikt voor verhuur.
 • Het gereedschap heeft geen schade opgelopen door vreemde voorwerpen, stoffen of ongelukken.

Dit valt niet onder de garantie:

 • Onderdelen die onderhevig zijn aan natuurlijke slijtage veroorzaakt door gebruik volgens de gebruiksaanwijzing.
 • Ongeautoriseerd / onjuist onderhoud / gebruik of overbelasting valt niet onder deze garantie en hetzelfde geldt voor accessoires zoals messen en wielen, enz.
 • Schade, storingen of storing als gevolg van hogedrukreiniger, stoom of stromend water reinigen van het product.

Voor een garantieclaim moet een registratiedocument en een aankoopbewijs in de vorm vaneen geldige kassabon met daarop de datum en plaats van aankoop worden ingediend.


Deze garantieverklaring is geen vervanging van, maar een aanvulling op wettelijke rechten.


Deze garantie geldt niet voor accessoires die bij het gereedschap worden meegeleverd.


Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper en kan niet worden overgedragen.


Alle reparaties en vervangende apparaten vallen onder de beperkte garantie voor de rest van de garantieperiode vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.


Recht op wijzigingen
Voor zover toegestaan door de geldende wetgeving behoudt Worx zich het recht voor om producten te wijzigen of uit de handel te nemen, of uit de handel te nemen, deze beperkte garantieverklaring, de garantieperiode of de dekking te allen tijde te beëindigen zonder dat dit enige verplichting met zich meebrengt ten aanzien van enig product.

Worx-gereedschap

Garantieverklaring

Als het Worx-gereedschap defect raakt door materiaal- of fabricagefouten binnen een periode van 3 jaar na de aankoopdatum, garanderen we dat we:

 • Alle defecte onderdelen kosteloos vervangen, repareren of
 • Producten kosteloos repareren of
 • De eenheid kosteloos vervangen door een nieuwe of gereviseerde eenheid.

Voor de garantie gelden de volgende voorwaarden:

 • Registratie op https://register.worx.com/ binnen 30 dagen na aankoop (zonder registratie geldt slechts 24 maanden garantie).
 • Batterijen hebben een garantie van 12 maanden, ongeacht online-registratie.
 • Het gereedschap is niet verkeerd gebruikt, misbruikt, verwaarloosd, gewijzigd of gerepareerd door anderen dan een erkend servicecentrum.
 • Het gereedschap is blootgesteld aan normale slijtage.
 • Het gereedschap is niet gebruikt voor commerciële of professionele doeleinden.
 • Het gereedschap is niet gebruikt voor verhuur.
 • Het gereedschap heeft geen schade opgelopen door vreemde voorwerpen, stoffen of ongelukken.

Dit valt niet onder de garantie:

 • Onderdelen die onderhevig zijn aan natuurlijke slijtage veroorzaakt door gebruik volgens de gebruiksaanwijzing.
 • Onjuist onderhoud, gebruik of overbelasting valt niet onder deze garantie, evenals het onjuiste gebruik van de machine of de gebruikte accessoires.

Voor een garantieclaim moet een registratiedocument en een aankoopbewijs in de vorm vaneen geldige kassabon met daarop de datum en plaats van aankoop worden ingediend.


Deze garantieverklaring is geen vervanging van, maar een aanvulling op wettelijke rechten.


Deze garantie geldt niet voor accessoires die bij het gereedschap worden meegeleverd.


Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper en kan niet worden overgedragen.


Alle reparaties en vervangende apparaten vallen onder de beperkte garantie voor de rest van de garantieperiode vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.


Recht op wijzigingen
Voor zover toegestaan door de geldende wetgeving behoudt Worx zich het recht voor om producten te wijzigen of uit de handel te nemen, of uit de handel te nemen, deze beperkte garantieverklaring, de garantieperiode of de dekking te allen tijde te beëindigen zonder dat dit enige verplichting met zich meebrengt ten aanzien van enig product.