If you like, share it Facebook Twitter Pinterest

Magazine

Igelkottarnas säkerhet och robotgräsklippare

Igelkottarnas liv är i fara

Intensivt jordbruk, bekämpningsmedel och, framförallt, bilar, dödar tusentals igelkottar varje år. Med ökningen av robotgräsklippare över hela Europa har dock natur- och miljögrupper även börjat att beskylla de självgående gräsklipparna för att utgöra en fara för igelkottarna.

Varför är robotgräsklippare farliga för igelkottar?

“Igelkottarnas otur är att de inte har några andra rovdjur än hökar, örnar och grävlingar” säger Khatya Richards, en förkämpe för igelkottarna. ”Av denna anledning kommer en igelkott inte ens att försöka fly från ett hot utan istället rulla ihop sig till en orörlig, taggig boll. En sådan försvarsmekanism är effektiv mot de flesta rovdjur, men kommer inte att stoppa en gräsklippare.”

Vad sägs om skjutgräsklippare?

Skjutgräsklippare har inte samma inverkan som robotgräsklippare, eftersom folk vanligtvis tar hand om sina trädgårdar på dagen, när igelkottarna sover. Robotgräsklippare kan däremot köras obemannade på natten när igelkottarna letar efter mat.

Att känna till igelkottarnas vanor kan rädda deras liv

Igelkottar är nattdjur och kommer bara ut på natten för att leta efter mat som skalbaggar, larver och daggmaskar. Igelkottar sover dock aldrig på gräsmattan. Istället tillbringar de hela dagen med att sova i sina bon byggda under jord, i vedtravar eller under skjul.

Om du bryr dig om igelkottarnas välbefinnande är det enkelt: använd inte din robotgräsklippare efter mörkrets ingång.

Lär dig mer om igelkottar och deras vanor. klicka här.

Vad gör branschen åt detta?

Väldigt lite. Vissa tillverkare rekommenderar robotgräsklipparnas användare att använda dem under dagen. Worx Landroid har gått ett steg längre. Som standard är alla självgående Landroid-gräsklippare programmerade att fungera uteslutande under dagtid. Och eftersom dagsljuset varierar beroende på årstid och latitud får varje enskild robot specifika instruktioner varje dag beroende på dess geografiska läge.

Vad händer om dagtiden inte räcker till för att klippa hela gräsmattan?

När det gäller mycket stora gräsmattor kanske vissa robotar inte kan slutföra jobbet under dagen utan behöver även arbeta på natten. Med Worx Landroid är det osannolikt att detta händer, eftersom den patenterade intelligenta AIA-navigeringstekniken gör att den kan slutföra jobbet på mycket kortare tid än andra konventionella slumpmässigt navigerande robotgräsklippare, vilket innebär att den kommer att avsluta sitt dagliga schema innan solen går ner.