Så langt har Landroid kjørt totalt 426,700,467 kilometer

Så langt har Landroid kjørt totalt 426,700,467 kilometer

Landroid har klippet 31,252 acre med plen

23,700 soccer pitches

(5 times the number of stadiums on the planet)

Landroid har spart huseiere 27 GWh energi

$15,836,900 in gas cost*

*At average cost of gasoline in Europe

Landroid har spart miljøet for 3210 tonn med CO2

1,300 latest cars off the road for one year

Landroid har spart menneskeheten fra å skyve gressklipperen i 4,490,631 timer

3,195 years of spare time