1. Elektroverktøy
  2. Slipere
  3. Batteridrevne slipere
Filtre

5 spesialslipere i ett verktøy, HyperLock-klemsystem

Sandeck batteridrevet multisliper 20V - kun verktøy - WX820.9

Mesteren i vanskelig tilgjengelige steder

Batteridreven deltasliper 20V - kun verktøy - WX822.9