Tot nu toe heeft de Landroid in totaal 265.139.378 mijl afgelegd

Landroid heeft 31.252 hectare gazon gemaaid

Landroid heeft huiseigenaren 27GWh aan energie bespaard

Landroid heeft het milieu 3.210 ton CO2 bespaard

Landroid heeft de mensheid gespaard van het duwen van de maaier voor 4.490.631 uur